Följ med på en personlig resa där psykisk ohälsa och dess effekter belyses på ett unikt sätt i föreläsningsform illustrerat av sång och teater. Josefin delar med sig av sina erfarenheter från tidig barndom till idag kring ångest, depression, utmattning, hårda prestationskrav och att vara anhörig.

 

Berättelsen som vävs utifrån monolog och musik tar inte bara avstamp i utmaningen att hantera svåra känslor utan speglar också en stark inre drivkraft att följa sina drömmar och att finna sin plats, i såväl världen som i sig själv.

IMG_5071.JPG

Föreläsningen är utformad för att anpassas för olika ändamål och lämpar sig väl för teatrar, skolor, vårdpersonal, anhörigförbund och företag som vill belysa psykisk ohälsa. Diskussion kring längd och innehåll kan diskuteras i samråd vid bokning.

Går att boka både live & digitalt.

Kontakt
 

PUBLIKENS RÖSTER 

"Jag tar absolut med mig känslan av hopp och att det finns en chans och en väg mot lycka för alla även om vägen kan se krokig ut ibland och kännas mörk. Känslan i kroppen är både lite klump i magen, men även gåshud och storhet."

JOSEFIN WIKEVAND

Josefin Wikevand är en professionellt utbildad musikalartist med många års erfarenhet som sångare & skådespelerska, både i Sverige och utomlands. Under en längre sjukskrivning för utbrändhet föddes  viljan att skapa musik som främjar välmående och balans och som också lyfter tabut kring skambelagda ämnen så som psykisk ohälsa & ensamhet. 

2019 släpptes debutsingeln ”Det finns en chans” som speglar hennes egna upplevelser av att leva som närstående till någon med psykisk ohälsa och detta blev fröet som sen växt och utvecklats till en musikalisk föreläsning. All text och musik är skriven och framförs av Josefin (förutom Du måste Finnas av Benny Andersson & Björn Ulvaeus.)  

 

Läs mer om Josefin på www.josefinwikevand.com. 

Det finns en chansJosefin Wikevand
00:00 / 03:42
JosefinW_tegel.JPG
 
 

FLERA PERSPEKTIV

Då Josefin har stor erfarenhet av flera aspekter kring psykisk ohälsa, både för egen del och som anhörig finns möjligheten att utforma huvudämnet i föreläsningen utefter kund och behov. I ursprungsversionen berörs en stor bredd av ämnen och publiken får ta del av hennes personliga historia från barndom tills idag.

ATT VARA ANHÖRIG

Josefin fick tidigt erfara vilken oro det kan innebära att vara nära anhörig till någon med fysisk eller psykisk sjukdom samt hur mycket det präglar ens liv. Många känslor kring skuld och skam gör det ofta svårt för anhöriga att våga be om stöd i sin situation. Josefin brinner för att ge anhöriga en röst och utöka förståelsen kring vikten av stöd för den som går bredvid. 

ÅNGEST & DEPRESSION

Första gången Josefin besökte en psykolog var hon 12 år och som ung vuxen gick hon igenom flera längre perioder av ångest & depressioner. Hon har erfarenhet av ett flertal behandlingsmetoder och delar med sig av vad som idag gör att hon upplever en större balans. Dock är hon noga med att inte ge specifika rekommendationer,  utan framhäver vikten av att varje individs situation är unik och vid behov bör konsulteras utav professionella yrkesmän. 

UTMATTNING

Som ett resultat av många års känslomässig stress kring oron för en anhörig samt hårda prestationskrav blev Josefin sjukskriven för utmattningssyndrom 2016. Vägen tillbaka var som för många utmanande men medförde också många viktiga förändringar i förhållningssättet till hur hon idag lyssnar och tar hand om sin kropp, något hon gärna delar med sig av. 

PRESTATIONSKRAV

Ett samhällsklimat där den som är mest "lyckad" verkar mest lycklig bidrar till att allt fler unga riskerar att bränna ut sig i jakten på status. Josefin anammade tidigt rollen som den "duktiga flickan" som alltid skulle prestera på topp. Att i ung ålder befinna sig på scener och att under hela livet sträva efter att ständigt utvecklas som artist genom olika utbildningar tog också ut sin rätt. Idag vill Josefin informera och uppmuntra unga människor till en mer "hållbar" väg mot sina drömmar. 

IMG_5059.JPG

KONTAKT

Tveka inte att ta kontakt för mer info och eventuell bokningsförfrågan.

Tack för din förfrågan!